Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

5282 e297 470
the heart is the gateway to the soul 
Reposted fromrubinek rubinek viahesiamela hesiamela
Antropocen – nowa geologiczna epoka, epoka człowieka – ma też alternatywną definicję: to epoka wielkiej samotności, czas, kiedy opuszczają nas gatunki i ekosystemy. Zjedliśmy świat dookoła siebie, zostaliśmy sami.
— Wysokie Obcasy
Reposted frompeasorela peasorela viahesiamela hesiamela
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
5727 1a73 470
Reposted fromkarahippie karahippie
5736 7af1 470
Reposted fromkarahippie karahippie
5739 a9ba 470
Reposted fromkarahippie karahippie
5740 d0fd 470
Reposted fromkarahippie karahippie
4059 f718 470
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
8576 7d89 470
"Pestki"

July 21 2019

0308 dcdf 470
Reposted fromthetemple thetemple viaHypothermia Hypothermia
1197 8eee 470
Reposted fromnyaako nyaako viamaly-pandzik maly-pandzik
0087 6ef6
Reposted fromnazarena nazarena
Reposted fromnazarena nazarena
3781 e5dd 470
Reposted fromPoranny Poranny viaSzczurek Szczurek
Reposted fromshakeme shakeme viaSzczurek Szczurek
4439 b54e 470
4335 889e 470
Reposted fromnazarena nazarena viagingerglue gingerglue
0871 d333 470
Reposted fromSzczurek Szczurek viagingerglue gingerglue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl