Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

2324 e16b 470
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaaurinko aurinko
1275 554a 470
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaurinko aurinko

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaaurinko aurinko
2315 dea9 470
Reposted fromtfu tfu viaaurinko aurinko
6270 948b 470
Reposted fromverronique verronique viaaurinko aurinko
5235 748a 470
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaaurinko aurinko
5147 b4c6 470
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaaurinko aurinko
1284 653a 470
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaurinko aurinko
"Nienawidzę też, jak mnie ludzie pytają wesolutko, jak się czuję, takim tonem, jakby się z góry spodziewali pozytywnej odpowiedzi, mimo że doskonale wiedzą, że czuję się jak groch przy drodze".
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromstercum stercum viaaurinko aurinko
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viabodyinthegarden bodyinthegarden
6425 d031 470
Reposted fromambiente ambiente viabodyinthegarden bodyinthegarden
3222 563b 470
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabodyinthegarden bodyinthegarden
Reposted fromFlau Flau viagosialap gosialap
Reposted fromhairinmy hairinmy viaszarakoszula szarakoszula
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
Reposted fromshakeme shakeme viagosialap gosialap
0821 6c81 470
Reposted fromnyaako nyaako viabodyinthegarden bodyinthegarden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl