Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

6706 61a4 470
Reposted fromborderme borderme viaiblameyou iblameyou
9871 1f2a 470
Reposted from4777727772 4777727772
9873 8151 470
Reposted from4777727772 4777727772
9859 7da8 470
Reposted from4777727772 4777727772 viachudazupa chudazupa
5063 a2bc 470
Reposted fromrol rol viachudazupa chudazupa
8964 d97c 470
Reposted from4777727772 4777727772 viachudazupa chudazupa
4268 2edf 470
ul. Karmelicka
Reposted fromjasminum jasminum viairiis iriis
4743 3103 470
Reposted fromkarahippie karahippie viairiis iriis
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viairiis iriis

February 17 2019

9252 ff8f 470
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaseaweed seaweed
6276 7b3d 470
Reposted fromerial erial vialeksandra leksandra
8546 2396 470
Reposted from4777727772 4777727772 viaskynetpizza skynetpizza

February 16 2019

Reposted frombluuu bluuu viaseaweed seaweed
4330 7cb6 470

Andy Warhol

Reposted fromnickdrake nickdrake viajanealicejones janealicejones

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

4535 68c4 470
Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
-Czy wiesz coś o nadziei, Jake?
-Chyba wiem.
-To najokrutniejsza rzecz na świecie. Już lepsza jest śmierć. Gdy umierasz, ból ustaje. Jednak nadzieja unosi cię wysoko tylko po to, żeby strącić cię na ziemię. Nadzieja trzyma twoje serce, a potem miażdży je pięścią. Raz po raz. Nigdy nie przestaje. To właśnie robi nadzieja.
— "Sześć lat później" Harlan Coben
Reposted fromwagabunda wagabunda vialottibluebell lottibluebell
8441 fa81 470
Reposted fromyannim yannim vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl